Enterprise Architectuur toepassen voor een succesvolle implementatie van een bedrijfsinformatiesysteem binnen het domein van de horticultuur

  • M. Hartsink

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door de snel veranderde afzetmarkt, consumenteneisen, innovatie en technologische ontwikkelingen is binnen de horticultuur een integrale informatievoorziening een basisvoorwaarde voor succesvolle (externe) samenwerking. Deze integrale informatievoorziening moet gerealiseerd worden door één bedrijfsinformatiesysteem te implementeren in plaats van losse systemen. Organisaties ervaren deze implementatie als complex, omdat het ingrijpt op de architectuur waar onvoldoende inzicht in is. De horticultuur ervaart hierdoor drie tekortkomingen bij de implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem: binnen een ruimte van onvoldoende flexibiliteit wordt niet gestructureerd gewerkt met het bedrijfsinformatiesysteem, de eisen van het bedrijfsinformatie-systeem zijn niet gedetailleerd beschreven en de organisatie wordt niet gestuurd vanuit een overkoepelende bedrijfsvisie.
Tijdens deze studie is onderzocht hoe deze tekortkomingen mogelijkerwijs middels Enterprise Architectuur (EA) kunnen worden beperkt/weggenomen. EA is een middel voor afstemming tussen bedrijfsprocessen en bedrijfsinformatiesystemen, waarbij organisatorische aspecten en omgeving in samenhang ontworpen worden. Dit garandeert transparantie, betere besluitvorming, efficiëntieverbetering en afstemming met strategische doelstellingen.
Middels kwantitatief onderzoek is onderzocht of EA zorgt voor een succesvolle implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem. Uit onderzoek blijkt dat het toepassen van EA direct ertoe leidt dat de organisatie gestuurd wordt vanuit een overkoepelende bedrijfsvisie. Daarnaast blijkt dat EA indirect in samenhang met andere aspecten een positieve bijdrage levert aan de andere twee tekortkomingen.
Date of Award8 Feb 2022
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Karel Lemmen (Co-assessor)

Keywords

  • Implementatie van het bedrijfsinformatiesysteem
  • Enterprise Architectuur
  • Horticultuur

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'