Equality of arms bij het gebruik van grote hoeveelheden digitale gegevens in het Nederlandse strafproces: Een nieuwe uitdaging in de waarborging van een eerlijk proces.

Translated title of the thesis: Equality of arms when using large datasets of digital evidence in Dutch criminal proceedings: A new challenge in guaranteeing a fair trial.
  • A.D. van Zaalen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Criminaliteit digitaliseert. Criminelen maken handig gebruik van digitale technologie├źn en mogelijkheden om uit handen van de politie te blijven en zijn daarbij niet gehouden aan landsgrenzen. Er is daarom de afgelopen jaren hard gewerkt aan meer datagedreven wet- en regelgeving en ook is er veel samenwerking met buitenlandse opsporingsdiensten. Als gevolg daarvan neemt het aantal zaken waarin digitale bewijsmiddelen een bepalende rol spelen en de hoeveelheid informatie in deze grote datasets die als bewijs gebruikt worden, exponentieel toe. Het gebruik van deze digitale datasets levert een nieuwe uitdaging op in het kader van het equality of arms-beginsel en het recht op een eerlijk proces. Er klinkt namelijk kritiek dat de verdediging onvoldoende toegang tot de gegevens krijgt. In dit onderzoek wordt ingegaan op de betekenis van het gebruik van steeds grotere digitale datasets in strafzaken voor de waarborging van een eerlijk proces en het equality of arms-beginsel. De vraag die daarbij centraal staat is of het gebruik van grote digitale datasets als bewijs in het Nederlandse strafproces en de toegang van de verdediging daartoe op gespannen voet staan met het recht op een eerlijk proces, met name het beginsel van equality of arms, in artikel 6 EVRM?

Date of Award22 Feb 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorMandy de Bruijn (Supervisor) & Wilma Dreissen (Examiner)

Keywords

  • digitale datasets
  • digitale criminaliteit
  • equality of arms
  • Artikel 6 EVRM
  • inzagerecht
  • cybercrime

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'