ERP-readiness en organisatorische resilience bij een ERP-implementatie
: Kunnen ERP-readiness factoren geïdentificeerd worden als factoren die inzicht geven in de resilience van een organisatie voor een ERP-implementatie?

Translated title of the thesis: ERP-readiness and organizational resilience for an ERP-implementation : Can ERP-readiness factors be identified as factors that provide insight into the resilience of an organization for an ERP-implementation?
  • E.A. van der Wilt

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Om een ERP-implementatie tot een succes te brengen moet een organisatie om kunnen gaan met problemen en onverwachte gebeurtenissen tijdens de implementatie. Hoe meer resilient een organisatie is hoe beter de organisatie hiertegen bestand is. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt of een algemeen resilience meetinstrument geschikt is om vast te stellen of een organisatie voldoende resilient is om een ERP-implementatie aan te kunnen. Een resilience meetinstrument voor ERP-implementaties is in de literatuur niet aangetroffen. ERP-readiness lijkt een concept te zijn wat dit benadert, maar dit kan ondanks de overeenkomsten niet met zekerheid worden vastgesteld. Een instrument dat ERP-readiness meet is het ERA-model. Het empirisch deelonderzoek richt zich op de vraag welke ERP-readiness factoren van het ERA-model betrekking hebben op ERP-implementatie resilience. Allereerst zijn de factoren getoetst aan de definitie van organisatorische resilience. De factoren die aan de definitie voldoen zijn vervolgens getoetst aan de praktijk. Van een aantal factoren kan gezegd worden dat ze betrekking hebben op resilience. Hierdoor kan worden geconcludeerd dat ERP-readiness en ERP-resilience op elkaar lijken maar dat deze termen niet hetzelfde zijn. De factoren die betrekking hebben op resilience kunnen in verder onderzoek naar de hoofdvraag vergeleken worden met algemene organisatorische resilience.
Date of Award20 May 2021
Original languageDutch
SupervisorGuy Janssens (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • ERP-implementatie
  • Organisatorische Resilience
  • ERP-readiness Assessment (ERA)

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'