ETNISCH PROFILEREN BIJ PREVENTIEF FOUILLEREN

Translated title of the thesis: ETHNIC PROFILING IN PREVENTIVE SEARCHES
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze scriptie is geschreven in het kader van het afstuderen aan de Open Universiteit bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. In de scriptie wordt de vraag behandeld of het voorkomen en tegengaan van etnisch profileren door de politie bij preventief fouilleren in een veiligheidsrisicogebied is gewaarborgd.
Uit onderzoek komt naar voren dat bij het aselectief fouilleren in de praktijk de uitersten hiervan wel bekend zijn. Iedereen fouilleren of bijvoorbeeld elke vijfde persoon is toegestaan. Aan de andere kant kan het zijn dat het fouilleren van een enkeling aan de hand van politie-informatie niet is toegestaan. Hiertussen bevindt zich een grijs gebied. Over dit grijze gebied bestaat onduidelijkheid. Het is echter wel van belang om de grenzen in kaart te brengen en te houden om zo de rechten van burgers te kunnen waarborgen.
Om de mensenrechten te waarborgen in de uitvoeringspraktijk van preventief fouilleren en het etnisch profileren dus tegen te gaan, is het van belang om aandacht te besteden aan duidelijkere richtlijnen voor een eventuele selectie bij het preventief fouilleren. Geconcludeerd kan worden dat het voorkomen en tegengaan van etnisch profileren door de politie bij preventieve fouillering in een veiligheidsrisicogebied niet voldoende wordt gewaarborgd.


Date of Award9 Aug 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Etnisch profileren
  • Preventief fouilleren
  • waarborgen
  • Aselectiviteit
  • politie
  • voorkomen

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'