EUvsDisinfo: Europa’s strijd vs. Uitingsvrijheid?

: Een onderzoek naar de vraag of de werkzaamheden van EUvsDisinfo verenigbaar zijn met het recht op vrijheid van meningsuiting.

  • D. Benhayon

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In 2015 heeft de Europese Raad de East Stratcom Taskforce in het leven geroepen, met als doel desinformatiecampagnes afkomstig uit Rusland tegen te gaan. Een van de producten van de taskforce is EUvsDisinfo, een website die nieuwsberichten beoordeelt op desinformatie. Als een bericht volgens EUvsDisinfo onjuistheden bevat, dan wordt dit bericht aangemerkt als desinformatie en wordt dit gepubliceerd op (onder meer) de website en social media van EUvsDisinfo. Meerdere malen is een artikel of medium door EUvsDisinfo ten onrechte aangemerkt als desinformatie. De rol van EUvsDisinfo roept vragen op en heeft een stevig debat op gang gebracht binnen de Nederlandse politiek en journalistiek. In beide kringen ziet men EUvsDisinfo graag verdwijnen, omdat het niet wenselijk is dat een website die wordt beheerd door een overheidsinstelling van de EU inbreekt in de journalistieke vrijheid. In dit verband speelt de vraag hoe het handelen van EUvsDisinfo te rijmen valt met het recht op vrijheid van meningsuiting zoals opgenomen in artikel 11 van het Handvest van Grondrechten van de EU. In dit onderzoek wordt daarom de vraag beantwoord of de EU, door middel van de website EUvsDisinfo, een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op het recht op vrijheid van meningsuiting als bedoeld in artikel 11 van het Handvest.

Date of Award25 Apr 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorCarla Zoethout (Supervisor) & Ronald Janse (Examinator)

Keywords

  • vrijheid van meningsuiting
  • desinformatie
  • EUvdDisinfo
  • Artikel 11 Handvest van Grondrechten van de EU
  • Artikel 6 EVRM

Cite this

EUvsDisinfo: Europa’s strijd vs. Uitingsvrijheid?: Een onderzoek naar de vraag of de werkzaamheden van EUvsDisinfo verenigbaar zijn met het recht op vrijheid van meningsuiting.
Benhayon, D. (Author). 25 Apr 2019

Student thesis: Master's Thesis