Evaluatie van twee op ArchiMate gebaseerde visualisatietechnieken

 • Martijn Bos

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Dit onderzoek evalueert twee visualisatietechnieken van veranderingen in de EnterpriseArchitectuur. De visualisatietechnieken zijn gebaseerd op de modelleertaal ArchiMate. Eén van devisualisatietechnieken is de standaardmethode voor het visualiseren van verandering in ArchiMate,zijnde de vergelijking van een uitgangs- en een doelarchitectuurmodel. Hierin leveren beidemodellen abstracties van de beoogde verandering op en wordt op deze manier de verschillenvastgesteld. Deze visualisatietechniek wordt in dit onderzoek als referentiemethode gehanteerd. Detweede visualisatietechniek is een, in een ander onderzoek, voorgestelde techniek om deveranderingen in één model te visualiseren, de Gap of Changes.Het onderzoek levert twee resultaten op, een methode om de twee visualisatietechnieken teevalueren op een telbare manier en de uitkomst dat de Gap of Changes meer inzicht geeft in deverandering, mits beide visualisatietechnieken worden gecombineerd.
  Date of Award23 Jun 2018
  Original languageDutch
  SupervisorElla Roubtsova (Examiner) & Stef Joosten (Co-assessor)

  Keywords

  • ArchiMate
  • Visualisatie
  • Verandering
  • Gap of Changes
  • Evaluatie
  • Enterprise Architecture

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '