Executieve Functies bij Cognitief Talentvolle Leerlingen: het Effect van een Training over Plannings- en Onderzoeksvaardigheden

Translated title of the thesis: Executive Functions of Talented Children: the Effect of a Training about Planning and Research Abilities
 • I. Verhaagen

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In de huidige onderwijspraktijk komt het vaak voor dat cognitief talentvolle leerlingen niet helemaal tot hun recht komen. Aansluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen blijkt een uitdaging te zijn. Uit onderzoek is gebleken dat de executieve functies van cognitief talentvolle leerlingen minder goed ontwikkeld kunnen zijn. Hiervan blijkt plannen en organiseren één van de moeilijkste functies te zijn om te ontwikkelen. De onderwijsmethode onderzoekend leren is een methodiek die aansluit bij de intrinsieke motivatie en gedachtegang van de cognitief talentvolle leerling. Het plannen is daarbij een belangrijk aspect. Het hanteren van de methodiek onderzoekend leren kan het plannen en organiseren bij leerlingen ontwikkelen.
  Het doel van dit onderzoek is een training te ontwerpen voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool voor de ontwikkeling van over de leerstrategie vooruitkijken/plannen, waarbij gebruik gemaakt wordt van onderzoekend leren en het effect te bepalen op de executieve functie plannen en organiseren. Hierbij is het verschil tussen jongens en meisjes meegenomen.
  Middels een pre-test en posttest design is het effect onderzocht van de training. In totaal hebben 58 leerlingen deelgenomen (N=58). Tijdens de voor- en nameting zijn twee tests afgenomen: Tower of London test (Shallice, 1982) voor het meten van de executieve functie plannen en organiseren en een zelfontworpen vragenlijst gericht op onderzoekend leren en plannen en organiseren. In de tussenliggende periode van zes weken hebben de leerlingen uit de experimentele groep een training gekregen over plannen en onderzoekend leren. De controle groep heeft alleen een training gekregen over onderzoekend leren. Ter ondersteuning van de kwantitatieve gegevens zijn er kwalitatieve gegevens verzameld in de vorm van observaties en een semigestructureerd interviews met de leerkrachten die de training hebben gegeven.
  Resultaten laten een positief effect zien tussen de condities op de executieve functie plannen en organiseren op de uitvoeringstijd. De experimentele groep neemt langer de tijd voor het uitvoeren van een opdracht dan de controle groep. Daarnaast heeft groep 7 meer progressie gemaakt op onderzoekend leren dan groep 8. De overige resultaten laten kleine effecten zijn, die allen niet significant zijn. In dit onderzoek is zeer beperkt bewijs gevonden.

  Date of Award2 Aug 2018
  Original languageDutch
  SupervisorSaskia Brand - Gruwel (Supervisor) & Jo de Neubourg - Boon (Examiner)

  Keywords

  • cognitief talentvolle leerlingen
  • executieve functie plannen en organiseren
  • onderzoekend leren

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '