Facilitators van doeltreffende IS-alignment tijdens BI&A Implementaties in Nederlandse Onderwijsinstellingen

Translated title of the thesis: Facilitators of Effective IS-alignment during BI&A Implementations in Dutch Educational Organizations
  • R.E. Spekking

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Business Intelligence & Analytics (BI&A) biedt onderwijsinstellingen veel potentie om besluitvormingsprocessen te verbeteren. Echter blijkt dat organisaties er niet in zijn geslaagd om de voordelen van BI&A optimaal te benutten, door onder andere een gebrek aan business en IT-alignment (BITA). Dit onderzoekt bouwt voort op het COISA-model van Walraven et al. (2018) dat potentie biedt om kennis te genereren over het realiseren van BITA tijdens BI&A implementaties in onderwijsinstellingen. Het COISA-model heeft aangetoond nuttig te zijn bij het inzichtelijk maken van de manifestatie van alignmentinteracties. De manifestaties van alignmentinteracties tussen verschillende stakeholders bij het nastreven van IS-alignment impliceert echter niet direct dat de IS-alignment wordt bereikt. Middels semigestructureerde interviews en documentanalyse zijn facilitators geïdentificeerd die bijdragen aan de doeltreffendheid van COISA-interacties tijdens BI&A implementaties in onderwijsinstellingen. De onderzoeksresultaten zijn vergeleken met eerder onderzoek naar doeltreffende alignmentinteracties en KSF van BI&A implementaties. Middels deze vergelijking zijn overeenkomsten en verschillen geïdentificeerd. Overeenkomsten tussen facilitators bevestigen dat facilitators toepasbaar zijn binnen verschillende contexten van IT-implementaties en IT-oplossingen. Ook zijn verschillen geïdentificeerd wat suggereert dat de context van de IT-implementatie en IT-oplossing van invloed zijn op de facilitators die bijdragen aan doeltreffende alignmentinteracties.
Date of Award2 Oct 2021
Original languageDutch
SupervisorPien Walraven (Examiner) & Rogier van de Wetering (Co-assessor)

Keywords

  • Co-evolutionary IS-alignment
  • Business-IT alignment
  • Business Intelligence & Analytics
  • Education

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'