Fictieve herstelkosten niet meer vergoed

: Het BGH wijzigt schadebegroting ter voorkoming van overcompensatie

  • K. Bloemhof

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft als doel het verbeteren van de bouwkwaliteit door de invoering van private kwaliteitsborging en verzwaarde aansprakelijkheid van de aannemer. In deze scriptie concludeer ik dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat de verzwaarde aansprakelijkheid van de aannemer leidt tot een verbeterde bouwkwaliteit. Deze conclusie baseer ik op drie deelonderzoeken. Allereerst bieden drie studies die ten grondslag liggen aan de gewijzigde aansprakelijkheid weinig grond voor een verbetering van de bouwkwaliteit. Ten tweede laten enkele onderzoeken buiten het bouwrecht zien dat de preventieve werking van de aansprakelijkheid beperkt is. Aspecten, zoals het leereffect en reputatieschade, die een preventieve werking van aansprakelijkheid versterken spelen in de bouwsector maar een beperkte rol. Tenslotte lijkt de zwaardere aansprakelijkheid van de aannemer in Duitsland niet duidelijk terug te zien in het aantal oplevergebreken en daarmee in de bouwkwaliteit. Het onderzoek naar de bouwkwaliteit in Duitsland toont dat een onafhankelijk adviseur, enigszins vergelijkbaar met een private kwaliteitsborger, een positieve invloed heeft op de bouwkwaliteit.
Date of Award19 Sep 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorM.A.B Chao-Duivis (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Keywords

  • bouwrecht
  • werkvertragsrecht
  • bouwkwaliteit
  • kwaliteitsborging
  • aansprakelijkheid
  • preventie

Cite this

Fictieve herstelkosten niet meer vergoed: Het BGH wijzigt schadebegroting ter voorkoming van overcompensatie
Bloemhof, K. (Author). 19 Sep 2019

Student thesis: Master's Thesis