Functie van een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking binnen een contractuele verhouding

  • R Barkhuis

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

in deze scriptie wordt onderzocht wanneer een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijkijng mogelijk is binnen een contractuele verhouding.
Date of Award25 May 2010
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorJasper Ebbinga (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Cite this

Functie van een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking binnen een contractuele verhouding
Barkhuis, R. (Author). 25 May 2010

Student thesis: Master's Thesis