Gebruik van Enterprise Architectuur door Nederlandse Middelgrote bedrijven in de Maakindustrie
: Exploratief onderzoek naar adoptie en weerstand die daarbij optreedt

Translated title of the thesis: Use of Enterprise Architecture by Dutch Medium Sized Manufacturing Enterprises: Exploratory study of adoption and associated resistances
  • C.O. Filippo

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Doel: Het doel van het onderzoek is om de adoptie van enterprise architectuur binnen middenbedrijven in de maakindustrie in Nederland wordt opgepakt en of weerstandsfactoren uitwerken op de adoptie ervan. En dan in het bijzonder bij bedrijven welke een digitale transformatie in het kader van werken met het Smart Industry door hebben gemaakt.
Methodologische aanpak: Case study
Bevindingen: EA kan voor middelgrote bedrijven in de maakindustrie meerwaarde hebben, maar door de perceptie dat EA bureaucratie oplevert en het ontbreken van kennis om EA Adoptie goed te faciliteren lopen deze bedrijven het gevaar om een onvolledige en/of niet succesvolle introductie te ervaren.
Beperkingen van het onderzoek en bevindingen: Beperkt tot middelgrote bedrijven in de Nederlandse maakindustrie. Geselecteerde casusorganisaties doen mee op basis van zelfselectie, wat de generaliseerbaarheid beperkt.
Praktische implicaties: EA kan succesvol zijn, mits bedrijven zich op de hoogte stellen en advies inwinnen.
Waarde van de wetenschappelijke toevoeging: Aanvulling aan de wetenschappelijke kennis omtrent de adoptie van EA binnen MKB bedrijven in de maakindustrie binnen Nederland in de context van digitale transformatie in relatie met technologische onderwerpen zoals Smart Industry/Industry 4.0.
Type paper: Afstudeerscriptie
Date of Award5 Jun 2023
Original languageDutch
SupervisorKarel Lemmen (Supervisor) & Pien Walraven (Examiner)

Keywords

  • Maakindustrie
  • Midden- en kleinbedrijf
  • nterprise Architectuur Adoptie
  • Digitale TransformatieE
  • Smart Industry
  • Enterprise Architectuur

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'