(Geconsolideerde) concernfinanciering voor een internationaal concern: Een transactiekostenbenadering

  • Peter van Asperen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De probleemstelling van deze scriptie is als volgt geformuleerd: in hoeverre zijn transactiekosten van de bank en het concern bij de totstandkoming en het afdekken van de risico’s van concernfinanciering bij internationale concerns met dochters in Duitsland en Engeland lager dan bij nationale concerns. Deze probleemstelling wordt vanuit juridisch perspectief benaderd waarbij ingegaan wordt op de verschillende rechtstelsels.
Date of Award7 May 2008
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorJacobus Rinkes (Examinator)

Cite this

(Geconsolideerde) concernfinanciering voor een internationaal concern: Een transactiekostenbenadering
Asperen, P. V. (Author). 7 May 2008

Student thesis: Master's Thesis