Gelijke monniken, gelijke kappen! Maar is de private aanbieder wel een gelijke!

: Een onderzoek naar de rechterlijke maatstaven voor private aanbieders in Wmo 2015.

  • R. van Heugten

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Wmo 2015
De Wmo 2015 verstrekt aan de gemeenten publiekrechtelijke bevoegdheden om de maatschappelijke ondersteuning van de burger vast te stellen. Voor de uitoefening van deze bevoegdheden is de gemeente niet gebonden aan heldere, inhoudelijke voorwaarden.

Uitbesteding
De gemeente schakelt bij de uitvoering van de Wmo 2015 geregeld private aanbieders in. Private zorgaanbieders zijn belast met de feitelijke uitvoering van een algemene voorziening of maatwerkvoorziening maar ook met het vaststellen van de omvang van de ondersteuning.

Bestuursorgaan
Een private aanbieder is bestuursorgaan voor zover zij beschikt over publiekrechtelijke bevoegdheden. De Wmo 2015 verstrekt aan private aanbieders geen publiekrechtelijke bevoegdheid. Private aanbieders zijn ook niet op grond van de publieke-taakjurisprudentie als bestuursorgaan aan te merken.

Rechtsbescherming
Als de private aanbieder op grond van een mandaat van de gemeente een besluit neemt, is dat besluit appellabel. Zonder mandaat zijn beslissingen van de private aanbieders geen Awb-besluit en moet de burger naar de civiele rechter toe. De rechtsbescherming is versnipperd.

Bijzondere wetgever
Regulering dient plaats te vinden in de Wmo 2015. De bestuursrechtelijke normering kan dan worden toegesneden op de private zorgaanbieders. Door de rol van de zorgaanbieders in de voorbereidingsfase van het besluit te formaliseren, wordt de bestuursrechter bevoegd om over het onderzoek en de verslaglegging van private aanbieder te oordelen.
Date of Award17 Sep 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory

Keywords

  • WMO 2015
  • uitbesteding
  • bestuursorgaan
  • rechtsbescherming
  • bijzondere wetgever

Cite this

Gelijke monniken, gelijke kappen! Maar is de private aanbieder wel een gelijke! : Een onderzoek naar de rechterlijke maatstaven voor private aanbieders in Wmo 2015.
van Heugten, R. (Author). 17 Sep 2019

Student thesis: Master's Thesis