Geluidsnormering verankerd: houdt uw oren open!

: Een onderzoek naar de mogelijkheden om geluidsnormen te borgen in het bestemmingsplan en het toekomstige omgevingsplan

  • L.C. den Exter

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag beantwoord: Wat zijn de (on)mogelijkheden voor de gemeenteraad om geluidsnormen op te nemen in het huidige bestemmingsplan en het toekomstige omgevingsplan om geluidshinder te reguleren? In bestemmingsplan mogen alleen planregels staan die ruimtelijk relevant zijn. De afgelopen jaren heeft de Afdeling (en eerder al de Kroon) geoordeeld dat geluidsnormen in bepaalde gevallen ruimtelijk relevant zijn en dus in de planregels mogen worden opgenomen. De Crisis- en Herstelwet laat ook mogelijkheden toe om geluidsnormen op te nemen in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarnaast zal op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking treden. De Omgevingswet en de bijbehorende regelingen schrijven instructieregels voor aan de gemeenteraad die het omgevingsplan moet vaststellen. In deze instructieregels staat onder andere dat gemeenteraden geluidsnormen moeten opnemen voor activiteiten. Daarnaast moeten gemeenteraden geluidsnormen opnemen voor industrielawaai. Voor lokale (spoor)wegen is een andere systeem ontwikkeld, namelijk het systeem van de basisemissie.
Date of Award3 Dec 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorSander Kole (Supervisor) & Karianne Albers (Examinator)

Keywords

  • bestemmingsplan
  • geluidsnormen
  • instructieregels
  • ruimtelijk relevant
  • omgevingsplan
  • omgevingswet

Cite this

Geluidsnormering verankerd: houdt uw oren open!: Een onderzoek naar de mogelijkheden om geluidsnormen te borgen in het bestemmingsplan en het toekomstige omgevingsplan
Exter, L. C. D. (Author). 3 Dec 2019

Student thesis: Master's Thesis