Gemeentelijk (wan)beleid omtrent online monitoring en wifi-tracking
: Een onderzoek naar het gebruik van digitale systemen door gemeentelijke bestuursorganen in het kader van de privacywetgeving

Translated title of the thesis: Municipal (mis)management regarding online monitoring and wifi-tracking: A thesis about the use of digital systems by municipal administrative authorities in the context of privacy legislation
  • E.A. Jurna

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Gemeentelijke bestuursorganen maken op grote schaal gebruik van de digitale systemen: online monitoring en wifi-tracking. Bij online monitoring worden de social media-accounts van burgers geraadpleegd met als doel preventief te kunnen optreden bij openbare-orde verstoringen. Wifi-tracking wordt ingezet om door middel van mobiele apparaten gedetailleerde informatie te verkrijgen over onder meer het aantal voorbijgangers en de loopstromen per winkelstraat, gebied of stad. Op deze manier wordt getracht het gemeentelijke beleid te verbeteren. Bij het gebruik van beide digitale systemen worden op grote schaal persoonsgegevens verwerkt. De praktijk wijst uit dat de privacy van burgers onvoldoende wordt beschermd. Het is voor veel gemeenten onduidelijk waar de bestuursrechtelijke grenzen liggen en of het gebruik van online monitoring en wifi-tracking in overeenstemming is met de geldende wettelijke bepalingen uit onder andere de AVG en artikel 8 EVRM. In dit onderzoek is gekeken naar het beleid van de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Op dit moment ontbreekt een volledig en correct gemeentelijk beleid dat in overeenstemming is met de regels uit artikel 8 EVRM en de AVG.
Date of Award15 Jun 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • privacy
  • avg
  • evrm
  • gemeente
  • wifi-tracking
  • monitoring

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'