Gerechtvaardigd onderscheid naar leeftijd voor jongeren tot 27 jaar in de WIJ en de WWB 2012 naar Europees recht

 • Elles Doornbosch

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Jongeren tot 27 jaar zijn uitgesloten geweest van bijstand op grond van de WWB. Zij hadden een eigen regeling, de WIJ. Vanaf 1 januari 2012 kunnen jongeren weer aanspraak maken op de WWB, er gelden echter strengere voorwaarden. Er wordt in beide regelingen direct onderscheid gemaakt op grond van leeftijd. Is hier sprake van een objectieve rechtvaardiging voor dit gemaakte leeftijdsonderscheid? Aan de hand van Europees recht wordt een uiteenzetting gegeven van het recht op bijstand, het recht op gelijke behandeling bij leeftijd en het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling. Voor het recht op bijstand is met name de vraag of door de invoering van de WIJ het grondwettelijke recht op bijstand voor jongeren is geschonden. Voor de objectieve rechtvaardiging zijn name de criteria, ontwikkeld in de jurisprudentie van het HvJ EG besproken. Verder is het oordeel van de CGB over de WIJ afgezet tegen de WWB die geldt vanaf 1 januari 2012.
  Date of Award26 Mar 2012
  Original languageDutch
  SupervisorM.J.A.C. Driessen (Supervisor) & Jos Teunissen (Examiner)

  Cite this

  '