Gestructureerde resourcetoekenning in multi-project omgevingen
: Het bepalen van kwaliteitscriteria voor resourceallocatie

Translated title of the thesis: Structured resource allocation in multi-project environments : Determining quality criteria for resource allocation
  • T. Nuis

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Veel organisaties werken aan vele projecten tegelijkertijd. Hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van één resourcepool die beperkte human resources bezit. Het alloceren van deze resources blijkt uit het literatuuronderzoek een lastige kwestie. Doel van dit onderzoek is een referentielijst op te leveren met kwalilteitscriteria voor het alloceren van human resources binnen een multi-project omgeving. Uit het literatuuronderzoek zijn elf kwaliteitscriteria geïdentificeerd. Deze kwaliteitscriteria zijn met een case study gevalideerd, waarbij gebruik is gemaakt van semi-gestructureerde interviews met zes stakeholders binnen het allocatieproces. Uit de resultaten blijkt dat acht van de elf gebruikt kunnen worden, twee situationeel en één niet te gebruiken is. Daarnaast blijken de uitkomsten niet geheel zwart-wit en zijn er voorstellen voor vervolgonderzoek gedaan om openstaande vraagstukken weg te nemen en de referentielijst een hoogwaardig onderdeel te laten worden van het allocatieproces van human resources binnen de multi-project omgevingen.
Date of Award1 Sept 2021
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • multi-project management
  • multi-project omgeving
  • human resource allocatie
  • kwaliteitscriteria
  • project portfolio management
  • project management

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'