Gevolgen van enige betekenis Heeft de GEB-toets ook echt enige gevolgen van betekenis?

Translated title of the thesis: Consequences of any significance - Does the CoaS test have any significant consequences?
 • L.J.A. van Gils

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Het in het milieurecht ontwikkelde criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ verspreid zich ook in andere aandachtsgebieden van het bestuursrecht. De toets vormt een extra filter om de kring van belanghebbenden vast te stellen. Onderzocht is of het criterium, op basis de huidige eisen in de jurisprudentie, ook toe te passen is op de concurrent en de rechtspersoon als (potentieel) belanghebbende. Hiervoor zijn duidelijke aanwijzingen te vinden. Maar er blijven wel wat aandachtspunten open. Aan welke van de wettelijke vereisten koppelt men deze toets? De ontwikkeling was in het kader van het persoonlijk belang, maar in de concurrenten-jurisprudentie is deze gekoppeld aan de vraag of er sprake is van rechtstreekse gevolgen. Daarnaast zijn er wat betreft inhoud en omvang ook nog vraagstukken die ingevuld moeten worden. Ten eerste is een sterk casuïstische benadering zichtbaar, wat doet dit voor de rechtszekerheid? Daarbij is verduidelijking voor invulling wenselijk, aangezien het nu een pick ‘n’ mix van criteria lijkt. Tenslotte speelt ook de vraag wat de omvang van de toets moet zijn: moet men aantonen dat gevolgen niet zijn uitgesloten of moeten deze gevolgen al worden aangetoond?
  Date of Award21 Aug 2020
  Original languageDutch

  Keywords

  • gevolgen van enige betekenis
  • belanghebbendheid
  • concurrent
  • statutair belanghebbende
  • algemene en collectieve belangen
  • relativiteitsvereiste

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '