Giraal geld: een bestaansvoorwaarde?

 • K.N Out-Maassen

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In dit onderzoek staat de probleemstelling centraal: Levert de invoering van een recht op een basisbankrekening door de Europese Unie juridische knelpunten op ten aanzien van de contractsvrijheid van banken? Het antwoord op de hoofdvraag is dat er knelpunten zijn ten aanzien van contractsvrijheid voor banken. Het recht op een basisbankrekening is nodig voor consumenten om deel te kunnen nemen aan de economie en het sociale leven. Uit deze noodzaak in combinatie met de weigeringsgronden, volgt dat de beperking van contractsvrijheid voor banken gerechtvaardigd is.
  Date of Award24 Apr 2015
  Original languageDutch

  Keywords

  • verplichte acceptatie
  • basisbankrekening
  • EU-consumenten
  • contractsvrijheid

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '