Good practices voor de plan fase van een IT outsourcingproject binnen de publieke sector

Translated title of the thesis: Good practices for the planning phase of an IT outsourcing project within the public sector
  • J. (Jeffrey) Helgers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Steeds meer organisaties besteden hun IT-processen uit, waardoor IT outsourcing een integraal component van Informatie management is geworden (Kern and Willcocks 2000, Goles and Chin 2005). Opvallend is dat vooral ITO projecten bij organisaties in de private sector worden beschreven in de literatuur en dat organisaties in de publieke sector minder aan bod komen. Hierdoor is minder bekend over de manier waarop de ITO projecten bij dergelijke organisaties verlopen. In dit onderzoek is het doel om de plan fase van IT outsourcingprojecten in de publieke sector nader te bekijken en hiervoor good practices te achterhalen. Dit is door middel van een case study gedaan geworden bij een gemeentelijke organisatie, waarbij zowel medewerkers uit de caseorganisatie als bij de IT dienstverlener bevraagd zijn. Volgens Serrat (2017) kunnen op basis van de ervaringen uit een succesvol afgerond uitbestedingsproject good practices worden benoemd die generaliseerbaar kunnen zijn voor vergelijkbare situaties. Uit de informatie die is verkregen in de case study zijn een aantal good practices afgeleid, waarbij deze veelal overeenkomen met de good practices die bestaan bij ITO projecten de private sector. het grote verschil zit in de wet- en regelgeving waar de organisaties in de publieke sector zich aan dienen te houden.
Date of Award29 Jan 2021
Original languageDutch
SupervisorLianne Cuijpers (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

Keywords

  • IT uitbesteding
  • publieke sector
  • good practices
  • requirements
  • case study

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'