Grensoverschrijdend ouderschap 3.0; Over duomoeders, gehuwde vaders, hun kinderen en de plastic ooievaar
: Een kritische beschouwing over de wetswijziging per 1 april 2014 t.a.v. lesbisch ouderschap en de gelijkstelling van huwelijk en geregistreerd partnerschap

  • José Kusters

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De centrale vraag van deze masterscriptie is: Welke problemen zijn ontstaan door de invoering van de Wet Lesbisch ouderschap en de Wet evaluatie geregistreerd partnerschap per 1 april 2014 en welke oplossingen dienen zich aan voor die problemen? De problemen die zijn ontstaan bij de nieuwe mogelijkheden rondom de erkenning van een kind, zijn in diverse hoofdstukken behandeld. Deze knelpunten betreffen zowel de erkenning van een kind bij lesbisch ouderschap als ook andere aspecten, zoals nationaliteitsaspecten en de uitbreiding van de doelgroep van erkenners. De consequenties van een erkenning van een niet-Nederlands kind door een gehuwde man of vrouw zijn besproken m.b.t. polygamie en draagmoederschap. Bij lesbisch ouderschap is vooral stilgestaan bij de vernietiging van de erkenning door het kind en de problemen die ontstaan bij de erkenning van een kind, indien er meerdere partijen zijn die het kind willen erkennen. Het gelijkheidsbeginsel heeft nadrukkelijk haar stempel gezet op de wetswijziging van 1 april 2014. De vraag is of de nieuwe wetgeving t.a.v. dit aspect niet te ver is doorgeschoten, gelet op de problemen die in deze scriptie worden beschreven. De wetgever lijkt deze problemen te hebben onderschat. In het slothoofdstuk worden per hoofdstuk de eindconclusies getrokken en concrete aanbevelingen gedaan.
Date of Award27 Jun 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'