Grenzen aan strafbaarstellingen van gedragingen in de voorfase?
: Is een systematische heroverweging noodzakelijk?

 • Tania Ravensbergen

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In deze scriptie is de verhouding tussen de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen opgenomen in artikel 46 Sr en een aantal bijzondere, te weten de artikelen 96, tweede lid, Sr, 134a Sr, 141a Sr en 11a Opiumwet onderzocht. Gekeken is of het algemene leerstuk van strafbare voorbereiding in zijn ordenende en begrenzende functie ondergraven wordt. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de onderzochte strafbaarstellingen van voorbereidingshandelingen, onder andere grammaticaal gezien, nauwelijks samenhang vertonen, wat tot diverse wettelijke inconsistenties leidt. Tevens is gebleken dat de strafrechtelijke aansprakelijkheid met de introductie van de geselecteerde bijzondere strafbaarstellingen nog verder is uitgebreid. Aanbevolen wordt daarom om de strafbaarstellingen van voorbereidingshandelingen aan een systematische heroverweging te onderwerpen. In deze scriptie wordt een aantal voorstellen gedaan. Indien dit niet mogelijk wordt aangeraden bij de invoer van eventuele nieuwe strafbaarstellingen van voorbereidingshandelingen niet alleen beter na te denken over de noodzaak van de invoer, maar tevens over de formulering ervan, de plaats in het wettelijk stelsel en de eventuele doublures die kunnen ontstaan. De situatie zoals deze nu is leidt namelijk tot rechtsonzekerheid.
  Date of Award26 Jul 2016
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '