Groene IT binnen de gemeentelijke overheid

Translated title of the thesis: Green IT within the municipal government
  • E Schloesser

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De toepassing van Groene IT binnen gemeenten kan een belangrijke bijdrage leveren om naast het verminderen van het gebruik van zeldzame grondstoffen en produceren van giftige afvalstoffen, de uitstoot van broeikassen te reduceren. In dit onderzoek wordt een groene IT-volwassenheidsmodel ontwikkeld en gevalideerd. Dit model is ingedeeld in vier domeinen: Groene IT in de organisatie, Vergroenen van IT, Vergroenen van algemene bedrijfsprocessen en Vergroenen van sector specifieke bedrijfsprocessen van gemeenten Het groene IT-volwassenheidsmodel wordt hierin op enkele details na als bruikbaar en volledig ervaren. De stand van zaken m.b.t. groene IT binnen de twee casus gemeenten laat zien dat er nog veel verbetering mogelijk is m.b.t. het nemen van groene IT maatregelen. In beide gemeenten was er een groot verschil tussen het hoge ambitie niveau en de uiteindelijke praktijksituatie op het gebied van groene IT. De generaliseerbaarheid van dit onderzoek is zeer beperkt gezien het beperkte aantal onderzochte gemeenten. Het groene IT-volwassenheidsmodel kan nog specifieker worden gemaakt voor gemeenten door stil te staan bij zaken als samenwerking, energietransitie, benchmarking tussen gemeenten en het toekennen van gewichten aan specifieke aspecten van het volwassenheidsmodel.
Date of Award18 Aug 2022
Original languageDutch
SupervisorAnda Counotte - Potman (Supervisor) & Montse Prats López (Examiner)

Keywords

  • Groene IT
  • volwassenheidsmodel
  • Green IT
  • maturity model
  • gemeenten
  • municipalities

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'