Group Concept Mapping (GCM) als systemisch instrument voor managen onderwijstransitie

Translated title of the thesis: Group Concept Mapping (GCM) as a systemic tool for managing educational transition
  • G. van Dijk

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

innen het onderwijs wordt de vraag gesteld of het huidige onderwijsmodel nog voldoet aan de gestelde eisen van deze tijd. Het onderwijs staat aan het begin van een transitie. Scholen zijn gestart met veranderingen. Bestuur en schoolleiding worden in verlegenheid gebracht wanneer zij niet kunnen aantonen wat het doel is van de vernieuwing, waar de vernieuwing voor beleid vraagt en hoe gemeten wordt wat het effect is. Hierdoor staat een verduurzaming van de vernieuwingen en dus ook een transitie van het onderwijs in de weg. In deze casestudy is Group Concept Mapping toegepast binnen zes scholen van de Agora onderwijs vereniging in Nederland. De resultaten van het onderzoek zijn per transitiemanagementprobleem bekeken waarbij de vijf transitiemanagement problemen, 1) dissent, 2) distributed control, 3) determination short-terms steps, 4) Danger of lock-in, 5) political myopia gesignaleerd zijn. De methode Group Concept Mapping kan een toegevoegde waarde hebben binnen het uitvoeren van een transitie binnen het onderwijs ondersteund met wetenschappelijke analyses.
Date of Award30 Aug 2021
Original languageDutch
SupervisorHarry Martin (Examiner) & Kreijns Karel (Co-assessor)

Keywords

  • Governance
  • transition
  • GCM
  • Education
  • complex systems
  • management
  • adaptive

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'