Handhaving door de NVWA op de Europese Houtverordening, is dat responsief genoeg?
: ‘Onderzoek naar handhaving in het kader van de Europese Houtverordening in het licht van een responsieve overheid’

Translated title of the thesis: Enforcement by the NVWA on the EU Timber Regulation, is that responsive enough?: ‘Research to enforcement in the context of the EU Timber Regulation in the face of an responsive government’
  • S.C.M. van der Windt-Tevel

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In de scriptie is een onderzoek verricht naar handhaving in het kader van de Europese Houtverordening in het licht van een responsieve overheid. De probleemstelling was:

‘ In hoeverre sluit de handhaving in het kader van de Europese Houtverordening aan bij het uitgangspunt van de responsieve overheid?’

Een aantal bepalingen uit de Europese Houtverordening worden toegelicht en wordt uiteengezet hoe de handhaving binnen Nederland op grond van de Wet natuurbescherming is ingericht. Ook wordt de Afdelingsuitspraak van 28 oktober 2020 besproken, samen me t de conclusie van Staatsraad advocaat-generaal Wattel die beide gaan over de Europese Houtverordening. Daarnaast wordt ingegaan op het uitgangspunt van een responsieve overheid.

Handhaving in het kader van de Europese Houtverordening sluit niet in zijn geheel aan bij het uitgangspunt van de responsieve overheid door de beginselplicht tot handhaving. Door deze beginselplicht lijken er weinig mogelijkheden te zijn om af te zien van handhaving indien er een overtreding van de Europese Houtverordening wordt geconstateerd. De Afdeling komt in de uitspraak echter toch tegemoet aan het uitgangspunt van een responsieve overheid.
Date of Award28 Apr 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Europese houtverordening
  • responsieve overheid
  • handhaving
  • Wet natuurbescherming
  • NVWA
  • verordening

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'