Handhaving in de Algemene douanewet door Bestuurlijke Boete of Fiscale Strafbeschikking

: Een onderzoek naar de rechtsbescherming bij deze twee verschillende wijzen van sanctioneren

  • N.F.J. Bouwhuijsen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Per 1 juli 2011 kan de inspecteur van de Douane gebruik maken van de fiscale strafbeschikking om handhaving van de aan haar opgedragen taken af te dwingen. In de Algemene douanewet was al een (beperkte) mogelijkheid gegeven om te handhaven door het opleggen van een bestuurlijke boete. Zowel de bestuurlijke boete als de fiscale strafbeschikking zijn bestraffende sancties en kunnen worden opgelegd zonder dat er vooraf een rechterlijke toetsing heeft plaatsgevonden. Omdat het bestraffende sancties zijn wordt ook ruim aandacht geschonken aan de voorwaarden die het EVRM en het IVBPR stellen aan bestraffende sancties. In deze scriptie wordt uiteengezet wanneer de inspecteur van de Douane een bestuurlijke boete dan wel een fiscale strafbeschikking op kan leggen cq uitvaardigen. Daarbij wordt onderzocht of er ook verschillen in rechtsbescherming bestaan tussen deze twee buitengerechtelijke afdoeningsmogelijkheden.
Date of Award7 May 2012
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorKarianne Albers (Supervisor) & Jos Teunissen (Examinator)

Cite this

Handhaving in de Algemene douanewet door Bestuurlijke Boete of Fiscale Strafbeschikking: Een onderzoek naar de rechtsbescherming bij deze twee verschillende wijzen van sanctioneren
Bouwhuijsen, N. F. J. (Author). 7 May 2012

Student thesis: Master's Thesis