Herstel dringend geboden, maar niet noodzakelijk.
: Over de vorderingen van een huiseigenaar, die onder een mandelige muur een niet noodzakelijke herfundering uitvoert, tegen de eigenaar van het buurpand. Over de rechtsgronden 5:65 jo 3:170 lid 1 BW, 6:212 BW en 6:200 BW.

Translated title of the thesis: Recovery is urgent, but nog necessary: About the claims of a homeowner, who carries out an unnecessary re-foundation under a party wall, against the owner of the neighboring property. About the legal grounds 5:65 in conjuction with 3:170 paragraph 1 BW, 6: 212 BW and 6: 200 BW
  • J.M. van Groningen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In oude stedelijke gebieden en daarbuiten waar sprake is van slappe grond zijn de gebouwen vaak gebouwd op houten palen. Ze staan als fundering onder muren, ook onder mandelige muren. Mandeligheid is een bijzondere vorm van mede-eigendom van een onroerende zaak.
Houten palen zakken in de loop van de tijd. Op een bepaald moment dient de noodzaak tot het vernieuwen van de fundering zich aan. Hierbij kunnen problemen tussen de mede-eigenaars van de gemeenschappelijke muur ontstaan. Volgens de ene eigenaar is de tijd rijp om tot herstel over te gaan, terwijl de andere eigenaar van oordeel is dat dit (nog) niet nodig is.
In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de hiermede verbonden problemen worden benaderd en mogelijkerwijs kunnen worden opgelost. Aandacht wordt besteed aan de rechtspraak op dit gebied en wordt er nagegaan in hoeverre de leerstukken van ongerechtvaardigde verrijking en zaakwaarneming van betekenis kunnen zijn om de gerezen problemen op te lossen.
Omdat tussen de rechtscolleges verschillend over deze problematiek wordt geoordeeld is een van de conclusies dat de Hoge Raad een belangrijke rol zou kunnen spelen om meer klaarheid over deze problematiek te verschaffen.
Date of Award19 Nov 2020
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • herfunderen van scheidsmuren
  • mandeligheid
  • ongerechtvaardigde verrijking
  • zaakwaarneming

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'