HET AANVALLEN VAN DE MEDIA, EEN AANVAL OP DE MATERIËLE DEMOCRATIE?
: In hoeverre is het verklaren van de pers als vijand van het volk door populistische politiek leiders in strijd met de materiële democratie?

Translated title of the thesis: Does an attack on the media entail an attack on substantive democracy?
  • M. Mans-Kruize

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Er worden aanvallen gepleegd richting de media, door populistische machthebbers zoals voormalig president van de VS Donald Trump en dichter bij huis door politici als Thierry Baudet en Geert Wilders. Met deze aanvallen wordt de media neergezet als vijand van het volk. In dit onderzoek is onderzocht of deze populistische aanvallen in strijd zijn met het idee van een materiële democratieopvatting. Kernwaarden in een materiële democratieopvatting zijn vrijheid, gelijkheid, pluralisme en tolerantie. Deze waarden zijn ook van toepassing op de persvrijheid. Het is aan de machthebbers om de persvrijheid te waarborgen. De media heeft immers een essentiële rol binnen de materiële democratie door burgers te informeren en de overheid te controleren. Met het aanvallen van de media en het ondermijnen van het vertrouwen in de media wordt het publieke debat beperkt en wordt in strijd met de materieel democratische waarden gehandeld. Hierdoor is sprake van democratisch verval: de neerwaartse spiraal van het verval van de democratische waarden in een liberale, en dus materiële, democratie.
Date of Award5 Oct 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • materiële democratie
  • media
  • persvrijheid
  • populisme
  • democratisch verval

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'