Het belang van de minderjarige voorop: wat is rechtens de verhouding tussen de rol van de bijzondere curator en de Raad voor de Kinderbescherming bij echtscheiding?

  • M.C. Oosterom

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie wordt de probleemstelling beantwoord: “Het belang van de minderjarige voorop: wat is rechtens de verhouding tussen de rol van de bijzondere curator en de Raad voor de Kinderbescherming bij echtscheiding?” Allereerst wordt nagegaan wat de wettelijke positie van minderjarigen binnen de echtscheidingsprocedure is en of de minderjarige voldoende mogelijkheden heeft om zelfstandig zijn belangen binnen de echtscheidingsprocedure te behartigen. Vervolgens worden de wettelijke voorwaarden om de bijzondere curator en de Raad voor de Kinderbescherming te betrekken bij een echtscheidingsprocedure besproken. Daarna wordt nagegaan op welke wijze de bijzondere curator en de Raad voor de Kinderbescherming de belangen van minderjarigen vertegenwoordigen en wat de overeenkomsten en verschillen met betrekking tot de wettelijke taken van de bijzondere curator en de Raad voor de Kinderbescherming binnen de echtscheidingsprocedure zijn. Als laatste wordt nagegaan op welke manier het inzetten van de bijzondere curator c.q. de Raad voor de Kinderbescherming ervoor kan zorgen dat het belang van de minderjarige bij echtscheiding voorop komt te staan.
Date of Award19 May 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law
SupervisorAnka Ernes (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examiner)

Keywords

  • belang
  • minderjarige
  • bijzondere curator
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Echtscheiding
  • Echtscheidingsprocedure

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'