Het bevorderen van kennisdeling via sociale media
: Affordances van sociale media die kennisdeling in het Nederlandse hoger onderwijs bevorderen

 • R.H.A. (Ron) Becker

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Het delen van kennis tussen docenten is essentieel voor de professionele ontwikkeling van de docent. Sociale media draagt bij aan het delen van kennis in een organisatie en kan dus gezien worden als het platform om kennisdeling mogelijk te maken.
  Dit onderzoek bestudeert op welke manier het gebruik van sociale media kennisdeling bevordert in Nederlandse hoger onderwijsinstellingen en via een literatuurstudie en een case study in een grote hogeschool in Nederland onderzocht.
  Sociale media wordt nog niet veel gebruikt om kennis te delen tussen docenten. Het delen van kennis vindt voornamelijk plaats via formele en informele overleggen en een centrale opslagplaats.
  Sociale media wordt door individuele docenten ingezet door kennis te zoeken als onderwijs ontwikkeld moet worden en om kennis te te delen als men ervaringen uit het onderwijs wil delen.
  De gedeelde kennis via sociale media is gericht op alle contacten in het netwerk van de zender en niet gericht op collega’s van de eigen opleiding. De affordance zichtbaarheid lijkt de grootste invloed te hebben op het gebruik van sociale media door docenten.
  Date of Award25 Jul 2019
  Original languageDutch
  SupervisorMontse Prats López (Examiner) & Ella Roubtsova (Co-assessor)

  Keywords

  • affordances
  • Nederlands Hoger Onderwijs
  • Kennisdeling
  • sociale media

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '