Het boerkaverbod: een gerechtvaardigde beperking van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, of toch niet?

Translated title of the thesis: The burqa ban: a justified restriction on freedom of religion or belief, or not?
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In deze scriptie is onderzocht of de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding in strijd is met de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging ex artikel 9 EVRM. De wet verbiedt het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en overheidsgebouwen. Hierdoor worden moslimvrouwen beperkt in het uiten van hun geloof. Getoetst wordt of de wet voldoet aan de beperkingsclausule uit het tweede lid van artikel 9 EVRM. De beperking moet bij wet zijn voorzien, een legitiem doel dienen en noodzakelijk zijn in een democratische samenleving. Om die vraag te beantwoorden zijn de reacties uit de academische wereld besproken en is een rechtsvergelijking gemaakt met de verboden in Frankrijk, België en Zwitserland waarbij de uitspraken van het Hof in de zaken S.A.S. vs. Frankrijk en Belcacemi en Oussar vs. België worden meegenomen. Het Hof kende in deze uitspraken veel gewicht toe aan het vereiste van ‘samenleven’ en gaf lidstaten bij de noodzakelijkheidstoets een ruime ‘margin of appreciation’. Geconcludeerd wordt dat het verbod niet in strijd is met artikel 9 EVRM.
Date of Award21 Mar 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorMirjam van Schaik (Supervisor) & Jasper Doomen (Examiner)

Keywords

  • Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging
  • boerkaverbod
  • margin of appreciation
  • samenleven
  • gerechtvaardigd
  • belangenafweging

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'