Het boetebeding zonder maximum is perfide van aard. De rechtszekerheid vraagt om een speciale aanpak.

  • J.W. Elemans

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Excessen met boetes ontstaan vaak door het oplopen van de boete zonder maximum ter aansporing.

Boetes in commerciƫle contracten worden vooral beperkt door art. 6:94 lid 1 BW. De rechter bekijkt ex post alle omstandigheden en matigt als de boete tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. Problematisch voor de rechtszekerheid is dat de matiging zich slecht laat voorspellen.

Bij de consumentenovereenkomst is vernietiging van de boete zonder maximum vaste praktijk. De dwangsom heeft wel een maximum en bij onmogelijkheid wordt het oplopen ervan gestaakt. Engels recht staat een boete alleen toe als zij een gerechtvaardigd belang dient in het bevorderen van de nakoming van het contract.

Op grond van redelijkheid en billijkheid vereist het oplopen van de boete een gerechtvaardigd belang. Ook moet rekening worden gehouden met de schuldenaar en daarom is er een klachtplicht. Als nakoming onmogelijk is, dient van het oplopen te worden afgezien. Een standaardarrest dat het oplopen dient te worden getoetst aan de gerechtvaardigd belang eis, zou leiden tot betere bedingen, betere uitvoering en zo minder en voorspelbaarder uitspraken. De rechtszekerheid zou hierbij winnen.
Date of Award12 Dec 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorJacobus Rinkes (Supervisor) & Edwin van Wechem (Examinator)

Keywords

  • Boetebeding
  • boete zonder maximum
  • gerechtvaardigd belang
  • rechtszekerheid
  • redelijkheid & billijkheid

Cite this

Het boetebeding zonder maximum is perfide van aard. De rechtszekerheid vraagt om een speciale aanpak.
Elemans, J. W. (Author). 12 Dec 2019

Student thesis: Master's Thesis