Het Coherentieprincipe bij Toetsen:
: Het effect van Decoratieve Afbeeldingen in een Digitale Rekentoets

Translated title of the thesis: The Coherence Principle in Testing:: The effect of Decorative Pictures in a Digital Mathematics Test
  • Nick Hoogelander

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze studie onderzoekt het effect van decoratieve afbeeldingen in een digitale rekentoets op de toetsprestaties, cognitieve belasting, visuele aandacht en interesse van leerlingen. Gebaseerd op het coherentieprincipe van de Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) wordt verondersteld dat decoratieve afbeeldingen, ook wel seductive details genoemd, het informatieverwerkingsproces kunnen verstoren. Hoewel dit principe veel is onderzocht in leercontexten, is er weinig bekend over de toepassing ervan bij toetsen. In een experimenteel mixed design onderzoek namen 51 leerlingen uit groep 8 van twee basisscholen deel. Zij maakten een digitale rekentoets waarin de helft van de toetsitems was aangepast volgens het coherentieprincipe en de andere helft niet. Deelnemers beoordeelden hun interesse op een 4-punts Likertschaal, variërend van 1 (‘erg leuk’) tot 4 (‘helemaal niet leuk’), en ervaren cognitieve belasting op een 9-punts schaal (Paas, 1992), variërend van 1 (‘zeer zeer weinig moeite’) tot 9 (‘zeer zeer veel moeite’). Visuele aandacht werd gemeten met webcam-based eye-tracking. Resultaten toonden over het algemeen geen significante invloed van decoratieve afbeeldingen op toetsresultaten, interesse, of visuele aandacht. Echter, er werd een lichte, marginaal significante toename in ervaren cognitieve belasting waargenomen bij toetsitems met decoratieve afbeeldingen, wat de noodzaak benadrukt om voorzichtig te zijn bij hun integratie in digitale toetsen. Bovendien toonden aanvullende between-subjects analyses op itemniveau effecten van specifieke afbeeldingen op zowel cognitieve belasting als interesse, wat suggereert dat verschillende kenmerken van afbeeldingen mogelijk verschillende effecten hebben. Deze bevindingen onderstrepen de complexiteit van de interactie tussen decoratieve afbeeldingen en cognitieve processen, en benadrukken de behoefte aan verdere verfijning van CTML-principes voor digitale contexten.
Date of Award9 Apr 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorHalszka Jarodzka (Supervisor)

Keywords

  • decoratieve afbeeldingen
  • coherentieprincipe
  • digitale toetsen
  • cognitieve belasting
  • visuele afleiding

Cite this

'