Het compromis tussen de vermogensaanwasbelasting en de belastingrechtsbeginselen
: Hoe de vermogensaanwasbelasting zo veel mogelijk in overeenstemming gebracht kan worden met het rechtvaardigheidsbeginsel en het doelmatigheidsbeginsel

Translated title of the thesis: The compromise between the capital gains tax and the principles of tax law: How the capital gains tax can, as much as possible, be brought in line with the principles of equity and efficiency.
  • B.S. Bossenbroek

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze scriptie onderzoekt of een vermogensaanwasbelasting voldoet aan het rechtvaardigheids- en doelmatigheidsbeginsel, en welke aanpassingen nodig zijn om hieraan te voldoen. Hiertoe zijn twee beginselen opgesteld. Allereerst het rechtvaardigheidsbeginsel, dat omvat het beginsel van draagkracht, van rechtsgelijkheid en van bevoorrechte verkrijging. Daarnaast het doelmatigheidsbeginsel, dat omvat het beginsel van welvaart, de minste pijn, van rechtszekerheid en van optimale realisatie.

Liquiditeitsproblemen kunnen leiden tot aantasting van het rechtsgelijkheidsbeginsel en het welvaartsbeginsel. Ook indien er geen rekening wordt gehouden met fluctuaties in vermogensaanwas komt het rechtsgelijkheidsbeginsel in het geding, net als het draagkrachtbeginsel. Ook fluctuaties in wisselkoersen kunnen leiden tot inbreuk op rechtsbeginselen.

In deze scriptie zijn drie voorstellen gedaan om een vermogensaanwasbelasting beter te laten voldoen aan de rechtsbeginselen. Ten eerste is een ruime verliesverrekening nodig, met een onbeperkte voorwaartse verliesverrekening. Ten tweede is een ruime betalingsregeling raadzaam. En ten derde moet er gecorrigeerd worden voor schommelingen in wisselkoersen.
Date of Award16 Jan 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • vermogensaanwasbelasting
  • belastingrechtbeginselen
  • rechtvaardigheidsbeginsel
  • doelmatigheidsbeginsel
  • verliesverrekening
  • betalingsregeling

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'