Het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking en de problematische competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter

Translated title of the thesis: The concept of the administrative legal relationship and the problematic division of competences between the civil judge and administrative judge.
 • Anoniem

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Voor een rechtzoekende is de competentieverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter moeilijk te doorgronden. De hoofdregel is dat de burgerlijke rechter bij het ontbreken van rechtsbescherming door de bestuursrechter, aanvullende rechtsbescherming biedt. De competentie van de bestuursrechter is in beginsel gekoppeld aan het besluitbegrip, waardoor het lijkt dat zijn rechtsmacht voldoende is afgebakend. De huidige competentieverdeling leidt echter tot drie knelpunten. In dit onderzoek is onderzocht of het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking een oplossing kan bieden voor de huidige problematische competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter. Na toepassing van het concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking op de drie knelpunten kan geconcludeerd worden dat de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking (in potentie) een oplossing vormt voor het strategisch oprekken van het besluitbegrip door de bestuursrechter en de gefragmenteerde bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Voor de problemen van de competentieverdeling die veroorzaakt worden door het vage onderscheid tussen het publiek- en privaatrecht geldt dit niet.
  Date of Award22 Jun 2021
  Original languageDutch

  Keywords

  • competentieverdeling
  • concept van de bestuursrechtelijke rechtsbetrekking
  • besluitbegrip
  • gefragmenteerd
  • strategisch
  • publiek- en privaatrecht

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '