Het effect van de intuïtieve begrijpelijkheid van de PGA-notaties

Translated title of the thesis: The effect of the intuitive understandability of the PGA notations
  • M. Temel

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Volgordelijk toepassen van de procedures van fase 1 van de evaluatietechniek (Bork et al., 2019), heeft wellicht invloed op de intuïtieve begrijpelijkheid van de Process Goal Alignement (PGA)-notatie. Het effect wordt vastgesteld door de procedures “Notation Association” en “Case Study” om te wisselen. Ook draagt onderscheid tussen typen belanghebbenden bij aan wetenschappelijk literatuur. De hoofdvraag dat onderzocht wordt: “Wat is het effect van de evaluatietechniek op het intuïtief begrip van de PGA-notatie bij verschillende typen belanghebbenden en in hoeverre verschilt het intuïtieve begrip tussen de typen belanghebbenden?”. Initiële PGA-notatie wordt door oorspronkelijke – en alternatieve evaluatiemethodes geëvalueerd. Kwantitatief onderzoek bevestigd de hypotheses tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen. Alternatieve procedures zou intuïtiever moeten zijn dan oorspronkelijke procedures, en ook per type belanghebbende. Groep 1 met oorspronkelijke - en groep 2 met alternatieve procedures, hebben gemiddeld hogere intuïtiviteit maar verschillen niet van elkaar. Belanghebbende “Architect” heeft gemiddeld hogere intuïtieve begrijpelijkheid, maar de alternatieve evaluatiemethode heeft geen verschil met de oorspronkelijke evaluatiemethode. Beide groepen participanten hebben modelleringservaring maar geen PGA-modelleringstechniek kennis. Aanbeveling voor de praktijk is toepassen van oorspronkelijke procedures bij participanten met praktijkervaring van PGA-notaties. En aanbeveling voor verdere onderzoek is deelname door meer participanten met functie variëteit, zodat groepen ingedeeld worden op modelleringskennis.
Date of Award5 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorBen Roelens (Examiner) & Lianne Cuijpers (Co-assessor)

Keywords

  • PGA-notaties
  • intuïtieve begrijpelijkheid
  • notation association
  • evaluatietechniek

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'