Het effect van de Tangle en Geluiddempende Hoofdtelefoon op het Gebied van Aandacht en Werkgeheugen en de Gevolgen Voor de Leerprestaties.

Translated title of the thesis: The Effect of the Tangle and Noise-cancelling Headphones in Terms of Attention and Working Memory and the Consequences for Learning Performance.
  • Marion De Bruin-Scherpenzeel

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In de afgelopen jaren is er veel aandacht gekomen voor de sensorische prikkelverwerking bij kinderen (Vasterman, 2016). Basisscholen hebben massaal hulpmiddelen zoals een Tangle en geluiddempende hoofdtelefoon aangeschaft voor leerlingen die problemen lijken te ervaren in hun sensorische prikkelverwerking. Onduidelijk is echter wat het effect is van deze hulpmiddelen. Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen op het effect van het gebruik van een Tangle en geluiddempende hoofdtelefoon. De belangrijkste onderzoeksvraag is hierbij: Wat is het acute effect van het gebruik van de Tangle en een geluiddempende hoofdtelefoon op de aandacht, het werkgeheugen en de schoolresultaten en in hoeverre hangt dit samen met de sensorische prikkelverwerking van basisschoolleerlingen in groep 6 en 7? Om de effectiviteit van de genoemde hulpmiddelen te onderzoeken werd er een kwantitatief onderzoek afgenomen onder basisschoolleerlingen in groep 6 en 7 (N=62) en hun ouders.
Uit de resultaten bleek dat het gebruik van de geluiddempende hoofdtelefoon leidt tot een significant, negatief effect op het gebied van werkgeheugen, wanneer er geen rekening wordt gehouden met de verschillende sensorische prikkelverwerkingsprofielen. Daarnaast leidt het gebruik van de Tangle bij leerlingen die bovengemiddeld scoren op het prikkelverwerkingsprofiel prikkelgevoelig tot significant minder goede rekenprestaties. Er zijn geen effecten gevonden tussen de overige sensorische prikkelverwerkingsprofielen, leerprestaties, de Tangle en de hoofdtelefoon. Dit duidt erop dat het gebruik van hulpmiddelen geen positief effect heeft op de leerprestaties en in specifieke gevallen zelfs een negatief effect heeft. Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het frequent gebruiken van hulpmiddelen.
Date of Award20 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorInge van der Wurff (Supervisor)

Keywords

  • sensorische prikkelverwerking
  • tangle
  • hoofdtelefoon
  • leerprestaties
  • kinderen

Cite this

'