Het Effect van een flipped-Classroomdesign in de Wiskundeles op het Retentievermogen van Leerlingen Secundair Onderwijs.

Translated title of the thesis: The Effect of a Flipped Classroom Design in Mathematics Lessons on the Retention Capacity of High School Students
  • Natahalie Van Hese

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door de corona-pandemie is het Belgische secundaire onderwijs (SO) gedwongen versneld mee te gaan in het gebruik van digitale hulpmiddelen in de klas. Het flipped classroom design is nog maar weinig toegepast in het SO, maar lijkt door de voordelen die blijken uit het hoger onderwijs zeker interessant om uit te proberen. Echter is er beperkt bewijs dat het gebruik van een flipped classroom-design leidt tot kennisretentie, het vermogen om leerstof langdurig te onthouden en op te roepen. De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: wat is het effect van het gebruik van een flipped classroom-design tijdens de wiskundeles op het retentievermogen van leerlingen in het SO? De hypothese was dat participanten die het lestraject kregen volgens het flipped classroom-design na een maand betere leerprestaties, en dus een groter retentievermogen, hebben dan participanten die het lestraject op de traditionele manier aangeboden kregen. Er heeft een experiment plaats gevonden met een herhaalde meting na een week en na een maand bij 74 leerlingen uit het derde jaar Doorstroom-finaliteit van het SO. Leerlingen die les kregen via de flipped classroom-methode scoorden significant hogere toetsresultaten dan leerlingen uit de controlegroep, dit zowel direct na de interventie, als na een week en na een maand. Het onderzoek levert een bijdrage aan het gebrek aan data rondom het effect van een flipped classroomdesign op het retentievermogen en helpt leerkrachten en educatieve uitgevers bij het ontwikkelen van effectiever instructiemomenten en lesmateriaal.
Date of Award30 Apr 2022
Original languageDutch
SupervisorKevin Ackermans (Supervisor)

Keywords

  • flipped classroom
  • secundair onderwijs
  • wiskunde
  • retentie

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'