Het Effect van een Hoog Belichaamd Instructeur in een Instructievideo op het Generatieve Verwerkingsproces.

Translated title of the thesis: The Effect of a Highly Embodied Instructor in an Instructional Video on the Generative Processing Process .
  • Ilse Van Hoecke

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Wanneer een instructievideo volgens evidence-based richtlijnen is ontworpen, kan dit het generatief leren bij studenten bevorderen. Instructievideo’s gebaseerd op de principes van sociale signalen, zoals het beeldprincipe en het belichamingsprincipes, kunnen een sociaal signaal bij studenten uitlokken. Studenten kunnen hierdoor tot diepgaand leren komen. Deze studie meet het effect van een hoog belichaamd instructeur in een instructievideo op het generatieve verwerkingsproces bij de lerende. Het betreft een experimenteel onderzoek met een pretest – posttest control design en between-subjects design. Aan het onderzoek nemen 25 mbo-studenten deel uit leerjaar 2 en 3 van de opleiding Manager Retail. Ze zijn random in twee groepen ingedeeld. De ene groep is toegewezen aan de experimentele groep instructievideo met instructeur in beeld (N = 15). De andere groep is toegewezen aan de controlegroep instructievideo zonder instructeur in beeld (N = 10). Beide groepen ondergaan een pretest waarin de voorkennis is gemeten aan de hand van zeven meerkeuzevragen. De posttest peilde naar de generatieve verwerking met behulp van vier vragen uit het 10-item instrument van Leppink (2020). In tegenstelling tot de verwachtingen was er geen bewijs voor de invloed van een hoog belichaamd instructeur in een instructievideo op het generatieve verwerkingsproces van de lerende.
Date of Award16 Apr 2022
Original languageDutch
SupervisorKevin Ackermans (Supervisor)

Keywords

  • instructievideo
  • beeldprincipe
  • belichamingsprincipe
  • social agency theory
  • generatieve verwerkingsproces

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'