Het effect van een rolmodel in een instructievideo op de leerresultaten van de uitvoering van een praktische zorghandeling
: Een gerandomiseerde pilotstudie voor en geclusterd gecontroleerd onderzoek

Translated title of the thesis: The effect of a role model in an instructional video on learning outcomes of performing a practical care act: A randomized pilot study for a clustered controlled trail
  • Pepijn van Amelsvoort

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Instructievideo’s zijn een effectief multimediamiddel om leren te verbeteren en worden steeds vaker als instructiemiddel in het onderwijs ingezet. Onduidelijkheid bestaat over het design waarmee instructievideo’s een positieve invloed op leerresultaten kunnen bewerkstelligen. Dit kwantitatief quasi-experiment meet het effect van het voorkomen van de instructeur in een instructievideo op de leerresultaten van studenten en stelt daarbij de onderzoeksvraag: Wat is het effect op het leerresultaat van mbo-studenten in een lessenreeks blaaskatheter plaatsen, waarbij instructie gegeven wordt middels instructievideo’s met een instructeur gekleed als rolmodel ten opzichte van instructievideo’s met een instructeur niet gekleed als rolmodel? Data is door verwerkingsvragen over en de uitvoering van vier praktische deelhandelingen in een within-subject design verzameld en middels een repeated-measurement geanalyseerd. Daarnaast is data voortkomend uit de uitvoering van de praktische handeling in examensetting in een between-subject design verzameld en middels een logistische regressieanalyse geanalyseerd. Aan het onderzoek, waarbij de praktische handeling het plaatsen van een blaaskatheter betrof, nemen 84 mbo-studenten uit het tweede jaar van de opleiding Verpleegkundige mee. Middels convenience sampling zijn klasgroepen geclusterd tot één controlegroep (N=43) en één experimentele groep (N=41). De experimentele groep leert middels instructievideo’s met een rolmodel en de controlegroep middels instructievideo’s zonder rolmodel. In tegenstelling tot de verwachtingen is er geen bewijs gevonden voor de invloed van een rolmodel in een instructievideo op de leerresultaten van de mbo-studenten.
Date of Award5 Jul 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorKevin Ackermans (Supervisor)

Keywords

  • Instructievideo
  • Rolmodel
  • Praktische handeling

Cite this

'