Het effect van een training op de kennis over, het geloof in en het gebruik van effectieve didactische strategieën door methodemakers.

Translated title of the thesis: The effect of a training on the knowledge, belief and use in effective learning strategies of method developers.
  • Sanne Berends

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Verschillende studies binnen de cognitieve psychologie hebben inzichten opgeleverd over de effectiviteit van didactische strategieën. Deze inzichten lijken nog niet volledig geïntegreerd te zijn in de onderwijspraktijk. Een manier om docenten in het voortgezet onderwijs te ondersteunen bij het effectief toepassen van didactische strategieën, is het implementeren van deze strategieën in lesmethodes. Hiervoor is het professionaliseren van methodemakers nodig, omdat zij de didactiek van de lesmethodes bepalen. Deze studie richt zich op het ontwerp, de implementatie en de evaluatie van een training in effectieve didactische strategieën voor methodemakers. Het doel is om inzicht te krijgen in het effect van de training op de kennis over, het geloof in en het gebruik van effectieve didactische strategieën door methodemakers. De onderzoeksvraag luidt: ‘Wat is het effect van een training in effectieve didactische strategieën op de kennis, het geloof en het gebruik van deze strategieën door de methodemakers van een educatieve uitgeverij?’. Het betreft een kwantitatieve studie met een experimentele- en een controlegroep. De experimentele groep ontvangt de training en de controlegroep krijgt geen interventie. Om het effect van de training te kunnen meten, is gebruik gemaakt van een pre- en posttest. De huidige studie toont aan dat de training een positief effect heeft op de kennis van didactische strategieën bij methodemakers. Daarnaast wordt de noodzaak benadrukt om specifieke aandacht te besteden aan het versterken van het geloof en het gebruik van didactische strategieën bij methodemakers aangezien er geen significant effect werd gevonden voor deze factoren. De onderzoeksresultaten kunnen een bijdrage leveren aan het optimaliseren van een training in effectieve didactiek voor methodemakers en de toepassing hiervan in methodes voor het voortgezet onderwijs.
Date of Award5 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorGino Camp (Supervisor)

Keywords

  • effectieve didactiek
  • didactische strategieën
  • training
  • voortgezet onderwijs

Cite this

'