Het Effect van Effectieve Peerfeedbackprocessen op de Waardering van Peerfeedback

Translated title of the thesis: The Effect of Effective Peer Feedback Processes on the Appreciation of Peer Feedback
  • Inge Rinkje de Jager

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Effectieve peerfeedback is van grote waarde voor de leerprestaties van studenten, maar er zijn aanzienlijke uitdagingen bij het implementeren van peerfeedback in het hoger onderwijs. Een belangrijke uitdaging is dat studenten peerfeedback onvoldoende waarderen. Wanneer zij echter effectief ondersteund worden bij peerfeedbackprocessen, ervaren zij peerfeedback als steeds positiever (Huisman et al., 2018; Nicol et al., 2014). Verschillende onderzoeken bieden handvatten om peerfeedbackprocessen effectief in te richten, maar deze suggesties zijn niet uitvoerig getest in het hoger onderwijs. Het doel van dit onderzoek was daarom te onderzoeken of het implementeren van een effectief peerfeedbackproces zou leiden tot een hogere waardering van peerfeedback. De bijbehorende onderzoeksvraag luidde: ‘Wat is het effect op de waardering van het geven en ontvangen van peerfeedback door hogeschoolstudenten wanneer zij effectieve ondersteuning van hun docenten krijgen tijdens het peerfeedbackproces?’ Het onderzoek hanteerde een mixed-method-methode, waarbij zowel kwantitatieve als kwalitatieve data werden verzameld en geanalyseerd met pre- en post-tests. De proefpersonen in dit onderzoek waren 163 hogeschoolstudenten, verdeeld over drie verschillende hogescholen in Nederland. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek, wordt de onderzoeksvraag positief beantwoord – er is een significant effect in de waardering van peerfeedback door hogeschoolstudenten. Deelnemende docenten aan dit onderzoek geven aan dat deze uitkomst herkenbaar voor hen is. Door de inzet van hun peerfeedbackprocessen, kregen studenten handvatten om peerfeedback te geven en te ontvangen, waardoor hun gedrag minder sociaal wenselijk werd en zij leerden open en kritisch op elkaars werk te zijn. Dit onderzoek heeft hiermee bijgedragen aan de groei van peerfeedbackgeletterdheid van studenten en daarmee de verbetering van hun leerprestaties gestimuleerd.
Date of Award26 Jun 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorMaartje Henderikx (Supervisor)

Keywords

  • peerfeedback
  • dialogische peerfeedback
  • feedbackgeletterdheid
  • waardering peerfeedback

Cite this

'