Het Effect van Motivatie op Begrijpend Lezen bij Leerlingen uit de Bovenbouw van de Basisschool.

Translated title of the thesis: The Effect of Motivation on Reading Comprehension in Upper Elementary School Students.
  • Rianne Roessink

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Uit een rapport van de Inspectie van Onderwijs blijkt dat bijna een kwart van de Nederlandse leerlingen onvoldoende leesvaardig is. Bovendien neemt de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen steeds meer af. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat motivatie invloed heeft op de leesresultaten. Ook de leesmotivatie van Nederlandse leerlingen is afgenomen. Deze afname van prestatie en motivatie lijkt in groep 6 te beginnen. Om gerichte interventies in te kunnen zetten is het van belang om te onderzoeken welke aspecten van motivatie het meest invloed hebben op de leesresultaten. Dit onderzoek richtte zich op de verschillende aspecten van motivatie uit de expectancy-value theorie en gebruikte hiervoor gegevens van 86 leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van twee verschillende basisscholen. In dit onderzoek werd met behulp van een motivatievragenlijst en resultaten van een begrijpend leestest een mediatie-analyse uitgevoerd om te onderzoeken of de verschillende aspecten van motivatie (i.e., verwachtingen, intrinsieke waarde, persoonlijke bruikbaarheid op prestatie en zelfbeeld, nut voor sociale contacten en algemeen nut en kosten met betrekking tot tijd, moeite en emotie) mediatoren zijn tussen leerjaar en leesprestatie. Er werd alleen een significante negatieve associatie gevonden tussen het aspect verwachtingen en jaargroep. Leerlingen in groep 6 hadden hogere verwachtingen over hun kunnen dan leerlingen in groep 8. Er is geen significante associatie gevonden tussen de aspecten van motivatie en leesresultaat en de aspecten hadden geen mediƫrend effect tussen de jaargroep en de leesresultaten.
Date of Award9 Jan 2023
Original languageDutch
SupervisorLisette Wijnia (Supervisor)

Keywords

  • leesmotivatie
  • expectancy-value theorie
  • begrijpend lezen
  • basisonderwijs

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'