Het Effect van Peerdiscussies bij Formatieve Toetsing op de Rekenresultaten en Motivatie van Bovenbouwleerlingen in het Primair Onderwijs.

Translated title of the thesis: The Effect of Peer Discussions in Formative Assessment on Upper Primary School Students’ Maths Achievement and Motivation.
  • Driek Peters

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Rekenscores van leerlingen in Nederland op het eind van het primair onderwijs voldoen niet aan de maatschappelijke ambities. Een mogelijke oplossing om deze rekenresultaten te verbeteren ligt binnen het concept ‘formatief toetsen’. Vaak worden hierbij peerdiscussies ingezet, waarbij leerlingen in kleine groepjes kort met elkaar bespreken waarom ze voor een bepaald antwoord hebben gekozen. Het voeren van peerdiscussies bij formatieve toetsing kan zorgen voor leerwinst en een hogere motivatie. Voor dit quasi-experimenteel onderzoek, waaraan 76 basisschoolleerlingen in de leeftijd van 10-12 jaar deel hebben genomen, is een interventie ontworpen waarin formatieve toetsing met peerdiscussies twee keer per week is ingezet tijdens de herhalingslessen van rekenen. De interventie duurde zeven weken. Er is onderzocht wat het effect is van het voeren van peerdiscussies op rekenresultaten en rekenmotivatie. Daarnaast is gekeken of rekenmotivatie een mediator is tussen het voeren van peerdiscussies en de rekenresultaten. De onderzoeksvragen zijn beantwoord middels de Causal Steps methode van Baron en Kenny. De resultaten tonen dat het voeren van peerdiscussies een significant positieve invloed heeft op de rekenresultaten en de rekenmotivatie. Er is sprake van een volledige mediatie van motivatie in de relatie tussen het voeren van peerdiscussies en de rekenresultaten: het voeren van peerdiscussies is een effectieve interventie om via het verhogen van de rekenmotivatie uiteindelijk de rekenresultaten te verbeteren. Binnen het primair onderwijs is het voeren van peerdiscussies bij rekenen aan te bevelen, zodat rekenproblemen in de basis aangepakt kunnen worden en aan de maatschappelijke ambitie kan worden voldaan.
Date of Award1 Feb 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences

Keywords

  • formatief toetsen
  • peerdiscussies
  • rekenresultaten
  • rekenmotivatie
  • student response systems (SRS)

Cite this

'