Het effect van seductive details, contextuele informatie en functionele informatie op de toetsuitkomsten van de digitale adaptieve centrale eindtoets.

Translated title of the thesis: The effect of seductive details, Contextual Information and functional information on the test results of the digital adaptive central test.
  • Myrte Zouteriks

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Sinds de opkomst van computergebaseerd toetsen wordt er steeds meer gebruikt gemaakt van multimedia bij toetsen. Toegevoegde afbeeldingen kunnen verschillende functies hebben. Zo kan het puur decoratief zijn (seductive details), maar kan het ook helpend zijn om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag (contextuele informatie) of soms kan het zelfs noodzakelijk zijn (functionele informatie). Het is nog onduidelijk of de functies van afbeeldingen invloed hebben op de toetsuitkomsten. Er is onderzoek gedaan naar seductive details en functionele informatie bij multimedia toetsen maar naar contextuele informatie ontbreekt dit. In deze masterscriptie is gekeken of de verschillende functies van afbeeldingen überhaupt voorkomen in de Digitale Adaptieve Centrale Eindtoets van groep 8 en zo ja, of dit iets uitmaakte op de toetsuitkomsten. Dit werd onderzocht door middel van secondary research waarbij de data afkomstig waren van de rekenopgaven uit de Cito Eindtoets van 2018. Uit het onderzoek kwam naar voren dat alle functies van afbeeldingen aanwezig waren in de Cito Eindtoets, echter seductive details maar één keer. Vanwege deze beperkte aanwezigheid is dit toetsitem verwijderd bij de verdere analyse. Na een analyse middels een logistische regressie bleek dat afbeeldingen met contextuele informatie en functionele informatie betere toetsuitkomsten gaven dan toetsitems zonder multimedia. Algeheel kan dus geconcludeerd worden dat het een meerwaarde heeft om toetsitems met afbeeldingen te ontwikkelen, mits deze contextueel of functioneel zijn.
Date of Award13 Mar 2023
Original languageDutch
SupervisorHalszka Jarodzka (Supervisor)

Keywords

  • multimedia toetsen
  • seductive details
  • contextuele informatie
  • functionele informatie
  • Digitale Adaptieve Centrale Eindtoets

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'