Het effect van training in ontwerpprincipes uit de CATML op het beoordelen van cognitieve belasting in instructievideo’s door leerkrachten in het primair onderwijs

Translated title of the thesis: The effect of training in CATLM-design principles on primary school teachers’ assessment of cognitive load in instructional videos
 • Jelle Elzinga

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Het inzetten van instructievideo’s in het onderwijs kan bijdragen aan de motivatie van leerlingen. Het is echter van belang om leerlingen te behoeden voor een teveel aan indrukken waardoor cognitieve overbelasting ontstaat. Dit onderzoek richt zich op het beoordelen van instructievideo’s door leerkrachten. Enerzijds wordt gekeken of leerkrachten de ontwerpprincipes uit de Cognitive Affective Theory of Multimedia Learning (CATLM) van Moreno (2005) her- en erkennen. Aan de andere kant wordt gekeken of het toevoegen van esthetische kenmerken zwaarder weegt dan deze principes. Aan het onderzoek namen 101 leerkrachten uit het primair onderwijs in Nederland deel. De participanten werden voor dit experiment verdeeld in drie groepen; een controlegroep, een groep ontving instructie over ontwerpprincipes en een groep ontving instructie over esthetische toevoegingen. Vervolgens maakten de deelnemers zeven maal de keuze uit drie video’s. Per vraag een video waarin een ontwerpprincipe goed is toegepast, een waarin hetzelfde principe abusievelijk verkeerd is toegepast en een derde waarin dezelfde fout schuilt maar dan mét esthetische toevoegingen.
  De resultaten laten zien dat leerkrachten zonder verder instructie het vaakst de keuze maken voor de video met toegevoegde muziek of audio. Leerkrachten die een korte instructie hebben gehad over de ontwerpprincipes om cognitieve belasting te voorkomen kiezen echter vaker voor de filmpjes waar deze principes correct zijn toegepast. Deze resultaten impliceren dat leerkrachten in het primair onderwijs zonder verdere scholing, keuzes zullen maken die met name gericht zijn op motivatie en plezier in leren. Wil men een bewustere keuze maken om het leerrendement met video-instructie te verhogen, dan is verdere training noodzakelijk.
  Date of Award12 Apr 2019
  Original languageDutch
  SupervisorKevin Ackermans (Supervisor)

  Keywords

  • training
  • ontwerpprincipes
  • cognitieve belasting
  • leerkrachten
  • primair onderwijs

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '