Het Effect van Unplugged Programmeren en Visueel Programmeren met Beeldschermoutput op Computational Thinking van 5- tot en met 7-jarige Kinderen.

Translated title of the thesis: The Effect of Unplugged Programming and Visual Programming with On-screen Output on Computational Thinking in Children Aged 5 to 7.
  • Lisa Bosgoed

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek staat computational thinking (CT) centraal. Het onderzoek is uitgevoerd bij 108 vijf- tot en met zevenjarige basisschoolkinderen in Nederland. De nadruk ligt op een vergelijking van het effect van unplugged programmeren en visueel programmeren met beeldschermoutput (onafhankelijke, discrete variabele) op de ontwikkeling van CT (afhankelijke, continu variabele), gecontroleerd voor leeftijd en voorkennis van programmeren. Het verschil tussen deze programmeeromgevingen is in hoeverre computers worden gebruikt. Voor- en nametingen zijn uitgevoerd met een gevalideerd en kwantitatief instrument (TechCheck); om mogelijke verschillen in CT tussen de onderzoeksgroepen vast te stellen. Kinderen hebben deelgenomen aan vijf programmeersessies met unplugged smart games of visueel programmeren met ScratchJr. Een exploratieve variantieanalyse (ANOVA) en twee exploratieve covariantieanalyses (ANCOVA’s) zijn uitgevoerd om verschillen in de ontwikkeling van CT tussen de onderzoeksgroepen vast te stellen. Uit de resultaten blijkt een significant verschil in de ontwikkeling van CT tussen unplugged programmeren en visueel programmeren met beeldschermoutput. Unplugged programmeren heeft een positiever effect op de ontwikkeling van CT dan visueel programmeren vergeleken met de controleconditie. Ook kan worden vastgesteld dat leeftijd en voorkennis van programmeren een modererend effect hebben. Om deze resultaten te generaliseren, is meer onderzoek nodig met grotere onderzoeksgroepen.
Date of Award7 Sept 2022
Original languageDutch
SupervisorNardie Fanchamps (Supervisor)

Keywords

  • unplugged programmeren
  • visueel programmeren met beeldschermoutput
  • computational thinking
  • smart games
  • primair onderwijs

Cite this

'