Het Effect van Verschillende, Geïntegreerde Instructeursgroottes in Instructievideo’s op de Leerresultaten, Sociale Betrokkenheid en de Visuele Aandacht van Leerlingen in het Secundaire en Hoger Onderwijs.

Translated title of the thesis: The Effect of Different types of Integrated Instructor Sizes in Educational Videos on Learning Results, Social Presence and Visual Attention of Students in Secondary and Higher Education.
  • Robin Lischer

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Samenvatting
In toenemende mate worden er de laatste jaren in het onderwijs instructievideo’s gebruikt waarbij een instructeur of docent in beeld wordt gebracht. Ook de manier waarop de instructeur in beeld kan worden gebracht, het zogenaamde design, is mogelijk van invloed op het leren van leerlingen. Echter, er is hier zeer weinig onderzoek naar gedaan. Tot dusver heeft voorgaand onderzoek weinig en tegenstrijdig empirisch bewijs gevonden over de effectiviteit hiervan. Het huidig onderzoek heeft onderzocht wat het effect is van de aanwezigheid van de instructeur, die in verschillende groottes in beeld wordt gebracht, op de leerresultaten, sociale betrokkenheid en visuele aandachtverdeling van de leerling. Hiervoor wordt een experimenteel onderzoek uitgevoerd met een pretest-posttest between subject design. 49 deelnemers verdeeld over twee groepen bekeken een video over effectieve leerstrategieën. In de ene groep is de instructeur groot in beeld en in de andere groep is de instructeur klein in beeld. Er bleek geen effect te zijn van de docentgrootte in beeld op de leerresultaten en mate van sociale betrokkenheid van de deelnemers. Wel bleek er een impact te zijn van de docentgrootte op de visuele aandachtverdeling van de deelnemers. Wanneer de docent groot in beeld was, lieten deelnemers meer fixaties zien op de docent en waren er meer transities tussen de docent en de content in de video. In beide condities keken de deelnemers echter niet langer naar de on-screen docent, maar juist naar de content. In beide condities spendeerden de deelnemers meer dan 50% van de tijd aan het kijken naar de content in de video.
Date of Award4 Sept 2022
Original languageDutch
SupervisorLeen Catrysse (Supervisor)

Keywords

  • instructor presence
  • instruction video’s
  • social presence
  • learning performances

Cite this

'