Het effect van verschillende vormen van geschreven feedback op visuele verwerking: een analyse van eye-tracker resultaten.

Translated title of the thesis: The effect of different forms of written feedback on visual processing: analysing eye-tracker results.
 • M.J.A.E. Spek

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In het hoger onderwijs wordt veel aandacht besteed aan academisch schrijven. Omdat dit complex is en lastig aan te leren hebben studenten belang bij kwalitatief goede feedback. Schriftelijke feedback wordt door docenten het meest gebruikt als begeleidingsmethode bij het ondersteunen van academisch schrijven. Geschreven feedback lijkt echter niet altijd het juiste effect te hebben. Docenten geven aan dat studenten niet alle feedback gebruiken en feedback sluit niet altijd aan bij de behoefte van de student.
  In huidig onderzoek is de eye-tracker als online onderzoeksmethode gebruikt om de visuele verwerking van studenten bij het lezen van geschreven feedback in een tekst te analyseren. Hierbij is middels een experiment onderzocht welke invloed het type, het niveau en de modaliteit van geschreven feedback heeft door antwoord te geven op de vraag: “Welk effect heeft geschreven feedback in een Word document op de visuele verwerking van een student?”. Door hier meer inzicht in te krijgen kunnen uiteindelijk aanbevelingen gedaan worden over het gebruik van verschillende soorten geschreven feedback in een tekst.
  De participanten van dit onderzoek zijn studenten bouwkunde van de TU Delft. In het totaal hebben er 46 studenten in de leeftijd van 19 tot 27 jaar meegedaan aan het onderzoek. Hiervan waren er 28 man en 18 vrouw. Deze studenten zijn zo evenredig mogelijk verdeeld over twee condities, waarbij 22 studenten in conditie 1 zijn ingedeeld in 24 studenten in conditie 2. Studenten in conditie 1 kregen een paper te zien, geschreven door een student bouwkunde uit een voorgaand jaar, waarbij er lage – en hoge ordefeedback en directieve en faciliterende feedback als commentaar naast de kantlijn werd aangeboden. De studenten uit de andere conditie kregen hetzelfde paper met dezelfde feedback te zien, alleen werd deze feedback aangeboden als commentaar of track-change in de tekst. Met de eye-tracker werd gemeten hoeveel tijd studenten spenderen aan het lezen van de feedback en hoe vaak ze er naar terug kijken.
  De resultaten lieten zien dat studenten significant meer aandacht besteden aan hoge orde feedback dan aan lage orde feedback. Daarnaast bekeken studenten feedback die faciliterend werd geformuleerd langer dan feedback die directief was van aard en keken studenten vaker terug naar faciliterende feedback. De modaliteit van feedback leverde ook significante resultaten op. Studenten besteden meer aandacht aan track-changes dan aan comments en kijken ook vaker terug naar deze modaliteit van feedback.
  Dit onderzoek laat zien dat het niveau, type en de modaliteit van geschreven feedback invloed hebben op de manier waarop studenten deze feedback visueel verwerken. Wanneer studenten langer kijken naar een bepaalde vorm van feedback en hier vaker naar terugkijken kan dit betekenen dat er integratie plaatsvindt tussen de geschreven tekst en de feedback. Dit zou kunnen leiden tot een groter leereffect.
  Date of Award27 Jun 2019
  Original languageDutch
  SupervisorKim Dirkx (Supervisor) & Jérôme Gijselaers (Examiner)

  Keywords

  • geschreven feedback
  • eye-tracking
  • visuele verwerking
  • elektronische feedback
  • modaliteiten

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '