Het Effect van Video-Verrijkte Rubrics op de Feedbackkwaliteit in de Beroepspraktijkvorming van de Kinderopvang van het Middelbaar Beroepsonderwijs

Translated title of the thesis: The Effect of Video-Enhanced Rubrics on Feedback Quality in Vocational Education in Early Childhood Education
  • Margriet Mil, van

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Hoogwaardige feedback is essentieel in het beroepsonderwijs om studenten te helpen ontwikkelen tot professionals. Echter, binnen het mbo blijft de feedbackkwaliteit in de beroepspraktijkvorming een uitdaging. Ackermans et al. (2021a) toonden aan dat video-verrijkte rubrics de feedbackkwaliteit van peers in havo en vwo kunnen verbeteren. Dit roept de vraag op in welke mate video-verrijkte rubrics bijdragen aan de feedbackkwaliteit van praktijkbegeleiders in de beroepspraktijkvorming van mbo-studenten. In deze studie onderzoeken we of de bevindingen van Ackermans et al. (2021a) van toepassing zijn op feedback van praktijkbegeleiders in het middelbaar beroepsonderwijs, specifiek in de discipline kinderopvang. Hiervoor gebruikten we een gerandomiseerd mixed method, pre-test, post-test design (n=10). We onderzochten daarnaast het verschil in feedbackkwaliteit verstrekt aan studenten op mbo-niveau drie en vier. Feedbackkwaliteit werd beoordeeld aan de hand van vier niveaus: taak, proces, zelfregulering en zelfniveau, en middels een kwalitatieve studie naar de doelgerichtheid van feedback. We constateerden een afname van feedback op zelfniveau en in tegenstelling tot de bevindingen van Ackermans et al. (2021a) in een toename van feedback op procesniveau. Daarnaast vonden we meer doelgerichte feedback. In tegenstelling tot verwachting nam feedback op zelfregulering niet toe, mogelijk omdat praktijkbegeleiders bij tweedejaars studenten het basisbegrip van de taak prioriteren boven zelfregulerende feedback. Gebrek aan begrip over zelfregulerende feedback kan ook een rol spelen, aangezien instructeurs niet specifiek getraind waren. Aanbevelingen omvatten vervolgonderzoek in de mbo-discipline kinderopvang naar feedbackkwaliteit bij interactievaardigheden met kinderen, onderzoek in opleidingen waar praktijkbegeleiders in hogere functies werken, zoals het ontwikkelpad kinderopvang en onderwijsassistent en scholing voor praktijkbegeleiders over verschillende typen en niveaus van feedback.
Date of Award3 May 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorKevin Ackermans (Supervisor)

Keywords

  • feedback
  • video-verrijkte rubrics
  • beroepspraktijkvorming
  • kinderopvang

Cite this

'